Wizyt na stronie: 2041843   Wszystkich wyświetleń strony: 1586404
Kanały filmowe
Szukaj w serwisie

Newsletter


Propozycja materiału
www.efs.gov.pl
Kanał: MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
Wydarzenia
Teraz czytasz: UNIJNE DOTACJE
Unijne dotacje przyznaje się w miejscu zameldowania przedsiębiorcy lub zarejestrowania jego działalności. O pieniądze z UE na własny biznes można ubiegać się tam, gdzie zamierza się zarejestrować działalność gospodarczą, lub w miejscu stałego lub tymczasowego pobytu.

Nie ma jednolitych wymogów dotyczących miejsca zamieszkania i zameldowania osób ubiegających się o 40 tys. zł unijnego wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) nie określiło ich odgórnie, pozostawiając to w gestii tzw. instytucji pośredniczących, czyli urzędów marszałkowskich, które w województwach są odpowiedzialne za realizację projektów szkoleniowych dla przyszłych przedsiębiorców. Większość urzędów marszałkowskich ograniczyła możliwość uzyskania wsparcia do osób zamieszkujących na terenie danego województwa. Chodziło o uniknięcie sytuacji, w której te same osoby ubiegają się o dotacje w różnych regionach.
Jak ustaliła GP, o szczegółowych wymogach decydują tzw. operatorzy wsparcia, czyli firmy rekrutujące i szkolące przyszłych przedsiębiorców.
– Wszystko zależy od operatora, który w swoim regulaminie określa, do kogo projekt jest kierowany – mówi Danuta Pawłowska z WUP w Rzeszowie. Dotyczy to zasięgu terytorialnego projektu, który może być ograniczony do jednego lub więcej powiatów. Jednocześnie w województwie podkarpackim jest jednak realizowany projekt Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego obejmujący zasięgiem cały region. Wspólne dla wszystkich takich projektów w Polsce jest to, że każdy z ich uczestników składa oświadczenie, że nie ubiega się o pomoc finansową z tego samego programu u innego operatora bądź z innego programu, ale na te same wydatki. Szczegółowe wymogi poszczególnych operatorów są jednak bardzo różne. Niektórzy wymagają posiadania meldunku na terenie województwa, w którym realizowany jest projekt. Dla innych decydujący jest fakt zarejestrowania działalności gospodarczej w miejscu realizacji projektu.
Źródło: "Gazeta Prawna"

. . .
Archiwum (starsze niż 3 miesiące)

» CO DALEJ ZE WSPARCIEM NA LEKKI STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI? dodano 2010-02-19
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odpowiedział na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 stycznia 2010 r., które dotyczyło planów Ministerstwa związanych z ograniczeniem wsparcia dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

więcej »
. . .
» ODBIUROKRATYZOWANIE PO POLSKU dodano 2010-02-12
Senat Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lutego 2010 r. na podstawie wniosku senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przyjął poprawkę do ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej »
. . .
» POPON WALCZY O KOLEJNĄ KORZYSTNĄ INTERPRETACJĘ DLA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2010-02-04
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystosowała 26 stycznia 2010 r. pismo do Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  Pana Jarosława Dudy z prośbą o wyjaśnienie bardzo istotnej kwestii prawnej. Dotyczy ona interpretacji art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz zawiera dwa ważne pytania związane z tym przepisem.
więcej »
. . .
» LODOŁAMACZE 2010 - INAUGURACJA REGIONALNEJ DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKIEJ EDYCJI KONKURSU dodano 2010-01-25
Czy można połączyć biznes z odpowiedzialnością wobec potrzebujących wsparcia?
Kto w roku 2010 okaże się najskuteczniejszym LODOŁAMACZEM?

więcej »
. . .
» NOWE ROZPORZĄDZENIE PODPISANE dodano 2010-01-20
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 stycznia 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

więcej »
. . .
» WSPARCIE NA LEKKI STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2010 R. BEZ ZAGROŻEŃ dodano 2010-01-18
Podczas wczorajszego spotkania Zarządu Krajowego POPON z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Jarosławem Dudą, padło ze strony Ministra zapewnienie, że w roku 2010 r. pracodawcy nie muszą się obawiać o dofinansowanie do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

więcej »
. . .
» ZASADY REFUNDACJI DODATKOWYCH KOSZTÓW DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ WYMAGAJĄ PILNEJ NOWELIZACJI dodano 2010-01-14
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uważa, że instrument wsparcia w postaci refundacji dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych określony w art. 32 ustawy o rehabilitacji (…) jest nieskuteczny.

więcej »
. . .
» ŁATWIEJ BĘDZIE ZATRUDNIĆ NIEPEŁNOSPRAWNEGO dodano 2010-01-11
Możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy bez konieczności uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje znowelizowana w piątek przez Sejm ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH dodano 2010-01-06
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad składania i rozpatrywania  przez samorządy powiatowe (PCPR, MOPS) wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych informujemy, że kwestie te regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

więcej »
. . .
» 2 TYSIĄCE PRACODAWCÓW CZEKA NA WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW dodano 2009-12-27
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się ponownie do Ministra Finansów o wydanie interpretacji dotyczącej zaliczania w koszty uzyskania przychodów kwot pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładach pracy chronionej, ponieważ interpretacje wydawane przez Urzędy i Izby Skarbowe często są sprzeczne.
więcej »
. . .
» TRAMWAJE PROMUJĄ "WROCŁAW BEZ BARIER" dodano 2009-12-17
W poniedziłek 14 grudnia br. we Wrocławiu ruszył pierwszy tramwaj promujący kampanię "Wrocław bez barier", nad realizacją której czuwa Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» WSPIERAJĄ NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW dodano 2009-12-15
Jak wynika z badań coraz większa liczba osób niepełnosprawnych kształci się i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Z roku na rok uczelnie wyższe przyjmują również więcej studentów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Nie każda uczelnie dostosowana jest jednak do potrzeb takich osób – nie każda droga kariery zawodowej jest również właściwa dla danej osoby niepełnosprawnej. Aby pomóc w wyborze szkoły wyższej takim osobom Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”  stworzyło projekt Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnością.
więcej »
. . .
» STADION BEZ BARIER dodano 2009-12-10
9 wind dla niepełnosprawnych kibiców, 2 dla VIP-ów i dziennikarzy, miejsca na trybunach, specjalne stanowiska w kioskach o obniżonych ladach i miejsca dla osób niedosłyszących i niewidomych - tak nowy stadion na wrocławskich Pilczycach będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» SPOTKANIE INTEGRACYJNE POPON W KSIĄŻU dodano 2009-12-08
4-5 grudnia 2009 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu odbyło się spotkanie pracodawców połączone z sympozjum szkoleniowo-informacyjnym. Celem spotkania była integracja środowiska członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnyc
więcej »
. . .
» "MOŻLIWOŚCI A BARIERY" - KONFERENCJA WE WROCŁAWIU dodano 2009-12-04
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie “Twoje nowe możliwości” ma przyjemność zaprosić na konferencję “Możliwości a Bariery - system wsparcia studentów z niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku”, która odbędzie się dnia 7 grudnia 2009 r. w centrum konferencyjnym Fortum S.A. we Wrocławiu ul. Walońska 3-5.
więcej »
. . .
» RÓWNE SZANSE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH EMERYTÓW NA RYNKU PRACY dodano 2009-12-03
Do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej trafiła uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych, która wprowadza pewne zmiany dotyczące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
więcej »
. . .
» MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WAŁBRZYCHU dodano 2009-12-03
Pod hasłem „Otworzył niewidomym bramy wiedzy”, w dniu dzisiejszym o godz. 11.00 w budynku PWSZ AS w Wałbrzychu, przy ul. P. Skargi 14 a (sala 121) odbędzie się spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Imprezie towarzyszć będzie wystawa prac osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» OD GRUDNIA EMERYCI I RENCIŚCI MOGĄ DOROBIĆ WIĘCEJ dodano 2009-12-01
ZUS ogłosił wysokość kwot przychodu, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń dla emerytów i rencistów.
więcej »
. . .
» RYGORYSTYCZNE PRZEPISY OGRANICZAJĄ KWOTY REFUNDACJI dodano 2009-11-27
Bieżący rok ujawnił pozorność istniejącego tytułu pomocy w postaci refundacji dodatkowych kosztów budowlanych, transportowych i administracyjnych - udzielanej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» PRACODAWCY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZ WSPARCIA POWIATÓW. INTERWENCJA U MINISTRA JAROSŁAWA DUDY dodano 2009-11-24
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (w okresie od lipca do października 2009r). przeprowadziła badanie dotyczące realizacji przez samorządy powiatowe zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Badanie polegało na skierowaniu zapytania do Starostów lub Prezydentów Miast w sprawie wysokości środków przeznaczonych w danym powiecie na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i objęto nim wszystkie powiaty w kraju.
więcej »
. . .
» NOWA USTAWA BĘDZIE SPRZYJAĆ ZATRUDNIANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDACH dodano 2009-11-19
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z satysfakcją przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych wprowadzający pewne uprzywilejowanie w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez pracodawców sektora państwowego i samorządowego.
więcej »
. . .
» TRUDNIEJ BĘDZIE WYŁUDZIĆ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI dodano 2009-11-17
Rząd chce uszczelnić system orzekania o stopniu niepełnosprawności. Trudniej będzie uzyskać takie orzeczenie bez badania.
Tylko osoby długotrwale chore, których stan nie rokuje poprawy, będą mogły otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na podstawie dokumentacji medycznej, a nie dodatkowego badania. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2010 r.
więcej »
. . .
» RPO: PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO MOGĄ DYSKRYMINOWAĆ OSOBY NIEWIDOME dodano 2009-11-13
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o zajęcie stanowiska w sprawie przepisu kodeksu cywilnego, według którego "osoby niemogące czytać" powinny składać oświadczenie woli w formie aktu notarialnego. W opinii RPO ogranicza to osobom niewidomym dostęp np. do podstawowych usług bankowych.
więcej »
. . .
» ZADBALI O KOPERTY dodano 2009-11-09
Rada Wspólnoty Samorządowej Nowe Miasto w Wałbrzychu postarała się o miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


więcej »
. . .
» OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA Z PSEM ASYSTUJĄCYM MA PRAWO… dodano 2009-11-05
Od czerwca 2009 roku obowiązują zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U . Nr 223, poz. 1463).
więcej »
. . .
» POLSKA BEZ BARIER dodano 2009-11-05
Znasz obiekt dostępny dla osób z niepełnosprawnością? Niech dowie się o nim cała Polska! Właśnie wystartował konkurs Polska bez barier, organizowany pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP.
więcej »
. . .
» TAKA EDUKACJA NIE WYRÓWNA SZANS dodano 2009-11-03
W związku z materiałem informacyjnym przedstawionym przez Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawierającym kierunki proponowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zabrała głos w przedmiocie edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA KAMPANII PARKINGOWEJ "CZY NAPRAWDĘ CHCIAŁBYŚ BYĆ NA NASZYM MIEJSCU" dodano 2009-11-02
Już po raz trzeci Gmina Wałbrzych przyłączyła się do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pod hasłem "Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu". Jesienna edycja akcji zainaugurowana została happeningiem, zorganizowanym na parkingu przed hipermarketem Auchan. Wzięli w niej udział zastępca prezydenta Marek Małecki, przedstawiciele straży miejskiej, policji, ZDiK, MPK, założyciel i szef Wałbrzyskiej Akademii Bezpiecznej Jazdy Piotr Starczukowski, Filip Rodzik z Polkowic niepełnosprawny sportowiec Mistrz Polski w Strzelectwie oraz dyrektor "Auchan" Dariusz Mostowy.
więcej »
. . .
» ZMIANY ZASAD WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH dodano 2009-10-29
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że 22 września 2009 roku weszły w życie przepisy ustawy z 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 97, poz.802). Nowe przepisy zmieniają zasady wydawania karty parkingowej.
więcej »
. . .
» BEZPŁATNA POMOC DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY dodano 2009-10-29
Projekt "Bezpłatna pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny" jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
więcej »
. . .
» ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE PO 1 STYCZNIA 2010 dodano 2009-10-27
W sejmie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z projektem rządowym, począwszy od 1 stycznia 2010 roku o świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się wszystkie osoby, które zrezygnowały z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na kryterium dochodowe. Dotychczas świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 583 złotych.
więcej »
. . .
» SEJMOWA KOMISJA ZAOPINIOWAŁA PLANY FINANSOWE PFRON dodano 2009-10-26
20 października 2009 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r., w którym wziął udział przedstawiciel POPON. Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie planu PFRON na przyszły rok, uwzględniającego brak zrównania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla zakładów pracy chronionej i rynku otwartego oraz ograniczenie wysokości dofinansowania wynikające z pozostawienia tegorocznego minimalnego wynagrodzenia jako podstawy naliczenia przyszłorocznego dofinansowania.
więcej »
. . .
» FIRMY ŁATWIEJ WYKORZYSTAJĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU REHABILITACJI dodano 2009-10-26
Rząd chce ułatwić firmom korzystanie ze środków zgromadzonych w zakładowych funduszach rehabilitacji niepełnosprawnych. Do wykorzystania jest nawet około 1 mld zł.
więcej »
. . .
» PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE dodano 2009-10-22
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza do zapoznania się z projektem założeń do projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych oraz założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» TAKIE PRAWO NIE SPRZYJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dodano 2009-10-22
16 października 2009 r. przedstawiciele POPON uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Spraw Publicznych na temat: „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Jak jest i co można zmienić?”. W Konferencji wziął udział Jarosław Duda – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Wojciech Skiba – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» ZFRON DO 10 MLN EURO dodano 2009-10-22
„Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uwzględniając fakt, iż znaczna część pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej nie może właściwie gospodarować środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze względu na limit pomocy de minimis, wystąpiła do Pana Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z prośbą o wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających wydatkowanie środków zfron w limitach obowiązujących dla dodatkowych kosztów ponoszonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, tj. w wysokości 10 mln. euro.
więcej »
. . .
» WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI dodano 2009-10-21
W październiku Gmina Wałbrzych przystąpiła do współpracy z Biurem Doradztwa i Kariery dla osób z niepełnosprawnościami z siedzibą we Wrocławiu. W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków PFRON w naszym mieście odbędą się trzy bezpłatne zajęcia warsztatowe. Oferta skierowana jest do wszystkich osób niepełnosprawnych z każdym rodzajem niepełnosprawności.
więcej »
. . .
» SANATORIUM ZE WSPARCIEM OD FISKUSA dodano 2009-10-19
Osoby niepełnosprawne mają prawo do ulgi z tytułu opłat za leczenie uzdrowiskowe, zarówno wtedy, gdy sanatorium jest publicznym, jak i niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Ulga przewidziana dla tej grupy podatników obejmuje również wydatki na zabiegi rehabilitacyjne bez względu na prywatny czy publiczny status placówki.
Odliczenie przysługuje też, gdy zabiegi te przeprowadza lekarz wykonujący prywatną praktykę albo rehabilitant mający stosowne uprawnienia, zajmujący się tym w ramach swej działalności gospodarczej.
więcej »
. . .
» "15 LAT PRZEZ WROCŁAW BEZ BARIER" dodano 2009-10-19
W poniedziałek (19.10.2009), o godzinie 13.00 otwarcie wyjątkowej wystawy fotograficznej „15 lat przez Wrocław bez barier”. Odsłonięcie nastąpi przy ulicy Świdnickiej (pomiędzy przejściem podziemnym, a rynkiem).
więcej »
. . .
» PRZY REZERWACJI BILETU LOTNICZEGO KONIECZNIE TRZEBA ZAWIADOMIĆ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI dodano 2009-10-15
Linia lotnicza może odmówić przyjęcia rezerwacji lub zabrania na pokład niepełnosprawnego, jeśli rozmiar samolotu lub jego drzwi czynią fizycznie niemożliwe wprowadzenie na pokład takiego pasażera.
Zgodnie z generalną zasadą przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek nie mogą odmówić niepełnosprawnym przyjęcia rezerwacji na lot ani też zabrania na pokład osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Oczywiście pasażer taki musi mieć ważny bilet.
więcej »
. . .
» DLA KOGO WSPARCIE? dodano 2009-10-14
Zasiłki wypłacane na dzieci od listopada wzrosną o 20 – 30 złotych.
Trwający właśnie okres zasiłkowy został przedłużony do końca października. Obecnie zainteresowani składają wnioski o świadczenia rodzinne na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r.
Tegoroczna ustawowa weryfikacja świadczeń nie spełniła oczekiwań zainteresowanych. Nie wzrosło kryterium dochodowe, więc nadal pomoc należy się wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne – 583 zł. Zasiłek rodzinny wzrósł tylko o tyle, ile nakazuje ustawa.
więcej »
. . .
» MINISTER DUDA DOTRZYMAŁ SŁOWA - ZMIANY W SYSTEMIE WSPARCIA ZATRUDNIENIA W PROJEKCIE USTAWY dodano 2009-10-14
Odroczenie co najmniej o rok zrównania wysokości dofinansowania dla otwartego i chronionego rynku pracy oraz odniesienie przy wyliczaniu kwoty dofinansowania w roku 2010 r. do minimalnego wynagrodzenia z tego roku. To najważniejsze zapisy w systemie wsparcia zatrudnienia w projekcie ustawy na rok 2010.
więcej »
. . .
» INTERPRETACJA W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU WN-U-G dodano 2009-10-14
Interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie terminu składania wniosku Wn-U-G
więcej »
. . .
» ŚWIĘTO "BIAŁEJ LASKI" dodano 2009-10-12
W dniu 15 października 2009 roku o godz. 11:30 w Centrum Kultury Wrocław - Zachód będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Białej Laski.
więcej »
. . .
» WROCŁAWSKI NORDIC WALKING DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-10-12
Zasadniczym celem zadania jest zorganizowanie cyklu spotkań o charakterze sportowo-turystyczno-rekreacyjnym, wspierających aktywizację niepełnosprawnych Wrocławian. Program każdego ze spotkań zawierał będzie także elementy umożliwiające rehabilitację uczestników. Głównym punktem przedsięwzięcia będą spacery Nordic Walking (zarówno we Wrocławiu jak i wyjazdowe), specjalnie zaaranżowane dla osób niepełnosprawnych, biorących udział w ćwiczeniach. Na części spotkań obecny będzie tłumacz języka migowego, który pomoże instruktorom Nordic Walking w komunikacji z uczestnikami.
więcej »
. . .
» REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW ZE ŚRODKÓW PFRON PO ZMIANIE ZASAD NALICZANIA SKŁADEK NA KRUS dodano 2009-10-12
Z dniem 1 października 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 79, poz. 667), którą wprowadzono zmiany naliczania składek na KRUS.
więcej »
. . .
» NIK: ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŹLE WYKORZYSTUJĄ ŚRODKI dodano 2009-10-09
Zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli przekazanego we wtorek PAP.
więcej »
. . .
» DOPŁATY DO PENSJI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOGĄ NIE WZROSNĄĆ dodano 2009-10-08
Rozmowa z Jarosławem Dudą, wiceministrem pracy, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych - W przyszłym roku zakłady pracy chronionej mogą nadal otrzymywać więcej pieniędzy na dofinansowania płacy niepełnosprawnych niż firmy z otwartego rynku pracy. ZPChr łatwiej wykorzystają też pieniądze zgromadzone na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Może to być nawet 1 mld zł.
więcej »
. . .
» ZRÓWNANIE DOFINANSOWANIA DLA FIRM Z RYNKU OTWARTEGO I ZPCH ZOSTANIE ODROCZONE dodano 2009-10-07
Trwają międzyresortowe negocjacje dotyczące budżetu Państwa na rok 2010, dlatego dnia 1 października br. odbyło się spotkanie Jarosława Dudy, Wiceministra Pracy i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, z Zarządem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podczas rozmów Zarząd otrzymał potwierdzenie, że udało się to, o co Organizacja ubiegała się od długiego czasu - w przyszłym roku nie nastąpi zrównanie dofinansowania dla firm rynku otwartego i zakładów pracy chronionej.
więcej »
. . .
» NIŻSZE PŁACE ZA BRAK ETATÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-10-02
Urzędy, które nie zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, będą otrzymywać mniej pieniędzy na wynagrodzenia.
więcej »
. . .
» BEZROBOTNY MOŻE SIĘ SZKOLIĆ ZA ŚRODKI Z UE dodano 2009-10-02
Miesięczny przychód osoby biorącej udział w unijnym szkoleniu nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.
więcej »
. . .
» ILE PIENIĘDZY Z PFRON? dodano 2009-10-01
2,77 miliarda złotych wyda w przyszłym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wypłacane pracodawcom dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników - wynika z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok.
więcej »
. . .
» POLSKA NAJGORZEJ W UNII CHRONI NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-10-01
Komisja Europejska przekonuje polskie władze do jak najszybszego ratyfikowania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach ludzi niepełnosprawnych. I przypomina badania Eurobarometru, z których wynika, że Polska jest na szarym końcu Unii, jeśli chodzi o walkę z dyskryminacją takich osób.
więcej »
. . .
» WIĘCEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZNAJDZIE PRACĘ W URZĘDACH dodano 2009-09-29
Osoby niepełnosprawne mogą mieć pierwszeństwo w naborze do pracy w administracji. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor generalny urzędu.
więcej »
. . .
» KOMISJA SKIERUJE PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY DO SEJMU dodano 2009-09-24
Dnia 23 września br. odbyło się spotkanie Komisji Przyjazne Państwo, w którym wziął udział przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu omówiony został projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» APEL POPON DO PREZESA UOKIK W SPRAWIE WYDATKOWANIA ZFRON dodano 2009-09-22
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dnia 16 września br. wystosowała do Pani Małgorzaty Krasnodębskiej–Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismo, w którym prosi o spotkanie przedstawicieli Urzędu i Organizacji.
więcej »
. . .
» ODDZIAŁY ZWIĄZKU GŁUCHYCH APELUJĄ O WIĘKSZĄ REFUNDACJĘ NA APARATY dodano 2009-09-21
Organizacje zrzeszające głuchych i niedosłyszących zaapelowały do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak o zwiększenie kwoty refundacji przyznawanej przez NFZ osobom, które kupiły aparat słuchowy, oraz uproszczenie procedury przyznawania środków na ten cel.
więcej »
. . .
» WSPARCIE FINANSOWE NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-09-18
Warsztaty z wypełniania wniosków do PFRON o zwrot kosztów administracyjnych, transportowych, budowlanych na 2010 rok.     
Chcesz się dowiedzieć co zrobić aby otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na zatrudnianie osób niepełnosprawnych? Chcesz się dowiedzieć jak szybko i bezbłędnie wypełnić wniosek i niezbędne załączniki?
więcej »
. . .
» V TRZEBNICKIE FORUM INTEGRACYJNE dodano 2009-09-18
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Dolnośląskim Forum Integracyjnym organizuje V Trzebnickie Forum Integracyjne. Tym razem tematyka dotyczyć będzie niepełnosprawnych dzieci pt.: „Dzieci o specjalnych potrzebach – nowe szanse dzięki pomocnej technice”. Forum odbędzie się tradycyjnie w Trzebnicy (sobota, 19.09.2009), przy ulicy Wrocławskiej 11, w siedzibie firmy Vermeiren Polska.
więcej »
. . .
» DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI W RAMACH PROGRAMU "STUDENT II" dodano 2009-09-17
W terminie od 10 września do 10 października w ramach programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" w Oddziałach PFRON przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
więcej »
. . .
» DLA KOGO ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE dodano 2009-09-17
Od 1 listopada wyższe o 100 zł będzie świadczenie pielęgnacyjne przyznawane osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Nie zmieni się wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.
więcej »
. . .
» KOSZTY DOJAZDÓW WŁASNYM AUTEM NA ZABIEGI REHABILITACYJNE PODLEGAJĄ ODLICZENIU dodano 2009-09-17
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na dojazdy własnym autem na zabiegi rehabilitacyjne. Samo posiadanie samochodu nie daje prawa do ulgi. Osoby niepełnosprawne lub osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą od dochodu odliczać wydatki poniesione na rehabilitację.
więcej »
. . .
» POPON PROSI O JEDNOZNACZNE STANOWISKO MINISTRA FINANSÓW dodano 2009-09-16
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w dn. 10 września br. wystosowała pismo do Ministra Finansów, Jana Vincent – Rostowskiego, z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej z tytułu zwolnień podatkowych.
więcej »
. . .
» FIRMY DOSTANĄ 0,6 MLD WIĘCEJ NA DOPŁATY DO PENSJI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW dodano 2009-09-16
W 2010 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże firmom ponad 581 mln zł więcej na dofinansowania pensji. Mniej pieniędzy z PFRON dostaną samorządy.
więcej »
. . .
» INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „UCZEŃ NA WSI" dodano 2009-09-16
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2009 r. trwa nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.
więcej »
. . .
» POPON PODEJMIE DZIAŁANIA W CELU WYJAŚNIENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZALICZANIA W KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZWOLNIEŃ PRZEKAZYWANYCH NA ZFRON dodano 2009-09-11
W ostatnich tygodniach urzędy skarbowe nasiliły kontrole prawidłowości prowadzenia przez pracodawców zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W znacznej części zakres tych kontroli wynika z najnowszych interpretacji Izb Skarbowych mówiących, że naliczony, a nie zapłacony podatek od nieruchomości oraz zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.
więcej »
. . .
» JESZCZE W TYM ROKU DO WZIĘCIA BĘDZIE 150 MLN ZŁ NA E-BIZNES dodano 2009-09-10
Już pod koniec października osoby, które marzą o własnej firmie działającej w internecie, będą mogły ubiegać się o unijne dotacje na jej stworzenie. Jak dowiedziała się GP, do podziału będzie 150 mln zł.
więcej »
. . .
» NIEPEŁNOSPRAWNY UCZEŃ POWINIEN MIEĆ ASYSTENTA dodano 2009-09-09

Część niepełnosprawnych dzieci, które mogłyby uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, nie może tego robić. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego już od kilku lat. Jednak miejscem pracy asystenta jest przede wszystkim dom i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej, a nie szkoły.
więcej »
. . .
» PAŹDZIERNIKOWA PROMOCJA dodano 2009-09-09
Przy zleceniu Audytu ZFRON za 2 lata  trzeci rok badania ZFRON - GRATIS!!!
więcej »
. . .
» ILE MOŻNA DOROBIĆ? dodano 2009-09-03
Zmieniają się zasady związane z wysokością kwot jakie będą mogli dorobić renciści i emeryci, bez zmniejszenia pobieranych świadczeń.
więcej »
. . .
» UMOWA PARTNERSKA SATORIS i OZON dodano 2009-09-03
31 sierpnia 2009 roku doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Satoris, wydawcą magazynu WSPAK, i Stowarzyszeniem Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON. Na jej mocy Satoris rozszerzy swoją działalność i zacznie wspierać osoby niepełnosprawne.
więcej »
. . .
» STANOWISKO POPON W SPRAWIE PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO dodano 2009-09-03
POPON uznaje rozwiązania zawarte w tzw. „pakiecie antykryzysowym” za zdecydowanie niewystarczające dla przedsiębiorców, którzy na skutek kryzysu ekonomicznego znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. W szczególności pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne nie uzyskają dodatkowego wsparcia, którego oczekiwali po ogłoszeniu przez Komisję Europejską Komunikatu umożliwiającego wprowadzenie nowego środka pomocy w wysokości do 500 tys. euro.
więcej »
. . .
» WYMIAR CZASU PRACY PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-09-02
Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych muszą liczyć się z tym, że regulacje dotyczące czasu pracy takich osób są bardziej restrykcyjne niż w przypadku pozostałych pracowników. Pracownicy niepełnosprawni pracują w krótszym dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy oraz – co do zasady – nie można zlecać im pracy w godzinach nadliczbowych.
Czas pracy osób niepełnosprawnych został uregulowany w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. W sprawach nieuregulowanych tą ustawą zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (art. 5 k.p.).
więcej »
. . .
» NOWY PORTAL DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE dodano 2009-09-01
Z uwagi na potrzeby osób zainteresowanych zatrudnieniem niepełnosprawnych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uruchomiła nowy portal informacyjny www.ekspertpopon.pl. Portal dla zatrudniających osoby niepełnosprawne.
więcej »
. . .
» POPON ZABIEGA O WPROWADZENIE NOWEGO ŚRODKA POMOCY DO dodano 2009-08-31
Światowy kryzys ekonomiczny i finansowy, który spowodował istotne spowolnienie gospodarcze w wielu krajach, stał się powodem wydania przez Komisję Europejską w styczniu br. Komunikatu w sprawie „Tymczasowych wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego”, który umożliwia wdrożenie nowego środka pomocy do wysokości 500 000 euro.
więcej »
. . .
» USTAWA O ŁAGODZENIU SKUTKÓW KRYZYSU EKONOMICZNEGO DLA PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW dodano 2009-08-28
Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak, podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiła najważniejsze punkty ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustawa weszła w życie 22 sierpnia br. i stanowi część rządowego pakietu antykryzysowego.
więcej »
. . .
» SPADA LICZBA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ dodano 2009-08-28
Będzie ich jeszcze mniej, bo od 2010 roku dostaną one taką samą pomoc z PFRON, jak inne firmy zatrudniające niepełnosprawnych.
Tylko 57 firm ubiegało się w zeszłym roku o nadanie statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). Tak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Dla porównania jeszcze w 2005 roku o jego przyznanie starało się 469 przedsiębiorstw.
więcej »
. . .
» KREDYT NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI W PRAKRTYCE NIE DO UZYSKANIA dodano 2009-08-27
Aby dostać z banku kapitał na uruchomienie biznesu, nie wystarczy zabezpieczenie hipoteczne trzeba mieć wiarygodne gwarancje spłaty kredytu. Niewielu nowych przedsiębiorców jest w stanie spełnić te wymagania.
więcej »
. . .
» CZY POMOC ZFRON JEST ZWOLNIONA OD SKŁADEK? dodano 2009-08-26
Zakład pracy chronionej wypłaca z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pracownikom środki pieniężne w formie bezzwrotnej pomocy indywidualnej. Czy korzystają one ze zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne?
więcej »
. . .
» VAT OD ZAKUPÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU dodano 2009-08-25
Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, prowadzącym zpch. Zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzyłem zfron. Środki gromadzone w funduszu przeznaczam m.in. na wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy od zakupów finansowanych ze środków zfron mogę odliczać VAT?
więcej »
. . .
» JAK ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ ROZLICZA SIĘ Z FISKUSEM dodano 2009-08-25

Jak zakład pracy chronionej rozlicza się z fiskusem. Ekspertka odpowiada na pytania czytelników dotyczące rozliczeń podatkowych w zakładach pracy chronionej.

więcej »
. . .
» DZIURAWE PRZEPISY O PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-08-24
Przepisy nie mówią co ma robić pracodawca, gdy podwładny uzyskał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nie wie, czy ma go tymczasowo odsunąć od pracy i płacić pensję.
więcej »
. . .
» ZMIANY W PRAWIE dodano 2009-08-24
15 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. nr 129, poz. 1058).
więcej »
. . .
» OTWÓRZ OCZY NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - IX EDYCJA KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO dodano 2009-08-21
Rusza IX edycja konkursu "Oczy Otwarte", którego celem jest promocja pozytywnych postaw dotyczących integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.
więcej »
. . .
» PRAKTYKI ABSOLWENCKIE - NOWE PRZEPISY dodano 2009-08-20

Przez trzy miesiące absolwenci szkół ponadgimnazjalnych będą mogli pracować na zasadach zupełnie innych niż reszta zatrudnionych. Ustawa o praktykach absolwenckich sankcjonuje dużą dowolność istniejącą dotychczas między pracodawcą a praktykantem. Proponowane rozwiązania wzbudzają sporo nadziei, ale również dużo wątpliwości.

więcej »
. . .
» JAK STWORZYĆ PRZESTRZEŃ DOSTĘPNĄ DLA WSZYSTKICH? dodano 2009-08-19
W dniach 22 i 23 czerwca 2009 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa konferencja "Architektura dla wszystkich – przyjazne przestrzenie Europy".
więcej »
. . .
» OCHRONIARZE INWALIDZI ZDOMINOWALI RYNEK dodano 2009-08-18
Zaniżanie cen w przetargach na ochronę jest regułą. Coraz częściej wygrywają firmy bez doświadczenia, proponując pracę poniżej kosztów rynkowych.
więcej »
. . .
» BEZPŁATNE PRZEJAZDY AUTOBUSAMI I POCIĄGAMI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI dodano 2009-08-17
Niepełnosprawne dzieci powinny mieć prawo do bezpłatnych przejazdów autobusami i pociągami. Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wystąpił do Grzegorza Schetyny, ministra spraw wewnętrznych i administracji, w sprawie większych ułatwień w podróżowaniu dla dzieci.
więcej »
. . .
» PODPOWIADAMY JAKIE SĄ KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-08-17

Do kogo po dofinansowanie?

więcej »
. . .
» ZE STUDIAMI MBA ZAROBISZ KROCIE dodano 2009-08-14
Z dyplomem studiów MBA i kilkuletnim stażem pracy można liczyć na 8-10 tys. zł. Specjaliści od płac przekonują, że warto inwestować w naukę - im wyższe wykształcenie, tym zarobki wyższe i szybciej rosną wraz ze stażem.
więcej »
. . .
» 100 TYS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOŻE STRACIĆ PRACĘ dodano 2009-08-14
Trzeba szybko zmienić zasady obliczania dofinansowania dla firm, w których pracują niepełnosprawni. Na początku przyszłego roku 100 tys. z nich może stracić pracę - pisze "Rzeczpospolita".
więcej »
. . .
» NIEPEŁNOSPRAWNY TYLKO PO ZNAJOMOŚCI dodano 2009-08-14
W czasie klasycznej rekrutacji nikt niepełnosprawnymi nie zawraca sobie głowy. W badaniu przeprowadzonym przez SMG/KRC co trzeci pracodawca (zatrudniający niepełnosprawnych) przyznał, że zatrudnił osobę z grupą inwalidzką tylko dlatego, że polecał ją znajomy.
więcej »
. . .
» W POLSCE PRACUJE TYLKO 15 PROC. NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-08-13
W Polsce pracuje tylko 15 proc. niepełnosprawnych, a średnia w Unii Europejskiej to 50 proc.! Rząd chce, by w ciągu dwóch lat liczba pracujących niepełnosprawnych wzrosła do 21 proc.
więcej »
. . .
» BEZ WYTYCZNYCH NIE MA ROZPORZĄDZENIA dodano 2009-08-13
Może się okazać, że wiele przepisów dotyczących ochrony pracy jest nieważnych. Upoważnienia do ich wydania budzą bowiem wątpliwości co do zgodności z konstytucją.
więcej »
. . .
» FIRMY MUSZĄ WYDAĆ 50 ZŁ NA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW dodano 2009-08-12
Chociaż jeden pracownik firmy, która nie zatrudnia wyłącznie niepełnosprawnych lub młodocianych, musi zaliczyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Kosztuje ono od 40 do 200 zł.
więcej »
. . .
» ZUS POMOŻE FIRMOM KONTROLOWAĆ CHORYCH PRACOWNIKÓW dodano 2009-08-12
ZUS rozpoczyna bezpłatne szkolenia dla firm, które ułatwią im kontrole pracowników często korzystających z krótkich zwolnień lekarskich.
więcej »
. . .
» WROCŁAW. BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB NIEZATRUDNIONYCH dodano 2009-08-11
Centrum Integracji Społecznej organizuje dla niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe!
więcej »
. . .
» WCZASY TO NIE NAGRODA dodano 2009-08-11
Firma powinna zapewnić pracownikom równy dostęp do środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeznaczonych na sfinansowanie wakacji.
więcej »
. . .
» ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE" dodano 2009-08-11
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do wzięcia udziału w projekcie pod hasłem "Weź sprawy w swoje ręce".
więcej »
. . .
» WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZALEŻY OD STATUSU POSIADANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ dodano 2009-08-06
Jeśli jesteś z tzw. rynku otwartego, otrzymasz mniej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niż gdy prowadzisz zakład pracy chronionej. Różnica sięga 10 proc.
więcej »
. . .
» ORGANIZACJE SPORTOWE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ dodano 2009-08-06
Jeśli szukasz organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, znajdziesz tu różne propozycje i oferty.
więcej »
. . .
» POLACY NA 13. MIEJSCU W MŚ W TENISIE NA WÓZKACH dodano 2009-08-06
Polska pokonała w Nottingham Argentynę 2:1, zajmując trzynaste miejsce wśród 32 drużyn, które rywalizowały w mistrzostwach świata w tenisie na wózkach.
więcej »
. . .
» MAMY SZANSĘ NA SZYBKI INTERNET dodano 2009-08-05
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zmiany przepisów dotyczących wykorzystania pasma radiowego zarezerwowanego dotychczas na potrzeby telefonii komórkowej GSM.
więcej »
. . .
» PFRON MA 5 LAT NA ŚCIĄGNIĘCIE ZALEGŁYCH SKŁADEK dodano 2009-08-05
Generalnie w każdym przedsiębiorstwie, zatrudniającym co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 6% załogi stanowić powinny osoby niepełnosprawne.
więcej »
. . .
» OD LIPCA NIŻSZE KOSZTY PŁAC dodano 2009-08-05
Zaczęły obowiązywać przepisy zmienionej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, które zwalniają pracodawców z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantownych Świadczeń Pracowniczych za niektórych pracowników.
więcej »
. . .
» DOTACJE NA OPROGRAMOWANIE KOMUTEROWE dodano 2009-08-05
Technologie non-profit: Dotacje na oprogramowanie komputerowe. Jeżeli potrzebujesz legalnego oprogramowania komputerowego dla swojej organizacji, a wiesz jak dużo ono kosztuje! - przystąp do Programu Technologie non-profit Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki.
więcej »
. . .
» PAKIET ANTYKRYZYSOWY NIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH dodano 2009-08-04

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ale nie zatrudniają pracowników, nie skorzystają z pomocy finansowej z pakietu antykryzysowego, nawet jeżeli ich dochody spadną o 50-80 proc.

więcej »
. . .
» CZY POLAKÓW STAĆ NA NIANIĘ? dodano 2009-08-04

Z pewnością każdy rodzic pracujący, a planujący zatrudnienie niani zastanawia się jak bardzo ten wydatek obciąży jego budżet domowy.

więcej »
. . .
» CHCESZ PUBLICZNE ZLECENIE - DAJ PRACĘ dodano 2009-08-04
Od niedawna zamawiający mogą wymagać od firm startujących w przetargach zatrudniania bezrobotnych czy niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ WEŹMIE LEKARZA NA ETAT dodano 2009-08-03
Niepełnosprawny skorzysta z dodatkowego urlopu dopiero wówczas, gdy złoży w firmie orzeczenie.
więcej »
. . .
» ZAGROŻONA DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU dodano 2009-08-03
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych straci osobowość prawna. Zdaniem senatorów, może to zagrozić realizacji jego zadań.
więcej »
. . .
» SZKOLENIE: ZASADY TWORZENIA I WYDATKOWANIA ZFRON dodano 2009-07-31
Zasady tworzenia i wydatkowania ZFRON z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z rozp. z Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» FIRMOWY WÓZ ZABIERZE WIĘCEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-07-31
Od dziś firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników czeka więcej biurokracji. W życie wchodzi podpisana 17 czerwca nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 107, poz. 891).
więcej »
. . .
» PREZYDENT PODPISAŁ TZW. USTAWĘ KOSZYKOWĄ dodano 2009-07-31
Prezydent Lech Kaczyński podpisał w poniedziałek ustawę określającą zasady tworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Zaznaczył jednocześnie, że rząd przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki tej regulacji.
więcej »
. . .
» BEZ KATALOGU DODATKOWYCH KOSZTÓW dodano 2009-07-30
Bez katalogu dodatkowych kosztów PFRON nie stworzy listy kosztów, które mogą zostać zrefundowane
więcej »
. . .
» ZACHĘCIĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRACY dodano 2009-07-30
Nie wystarczą setki tysięcy złotych na aktywizację zawodową niepełnosprawnych dorosłych. Trzeba zacząć od przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
więcej »
. . .
» WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH TRZEBA ZŁOŻYĆ DO STAROSTY dodano 2009-07-29
Od 9 lipca obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» PRACODAWCA NIE BĘDZIE REFUNDOWAĆ REHABILITACJI PRACOWNIKÓW dodano 2009-07-29

Pracodawcy będą mogli opłacać rehabilitację pracowników jedynie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Łatwiej będzie im jednak utrzymać status Zakładu Pracy Chronionej.
 

więcej »
. . .
» BEZROBOTNY ZA DOTACJĘ NA WŁASNY BIZNES NIE MOŻE KUPIĆ WYŁĄCZNIE SAMOCHODU dodano 2009-07-28
Urzędy pracy narzucają, w jaki sposób wydać dotację na założenie własnej firmy. Bezrobotni są tym często zaskoczeni.
Bezrobotni ubiegający się w urzędzie pracy o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie sześć średnich płac, obecnie 19,1 tys. zł) są często zaskakiwani informacją, że nie mogą jej wydać w taki sposób, jak wcześniej zaplanowali. Niektórym z nich może to wręcz utrudniać rozkręcenie własnego biznesu.

więcej »
. . .
» PRZYJAZNE PRZEPISY DLA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ dodano 2009-07-28

Urząd będzie miał miesiąc na rejestrację lub zawieszenie działalności przedsiębiorcy. Nierozpatrzenie wniosku w terminie będzie oznaczać jego pozytywne załatwienie przez urząd. Proponowane przepisy nie zmienią działalności usługowej w Polsce – uważają prawnicy.

więcej »
. . .
» GRANTY DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z DOLNOŚLĄSKIEGO, LUBUSKIEGO I WIELKOPOLSKIEGO dodano 2009-07-28
Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Stowarzyszeniu na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności spółdzielni socjalnych z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
więcej »
. . .
» KONTROLA ETATU TO ZBĘDNY OBOWIĄZEK dodano 2009-07-28

Chodzi o obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego, gdy pracodawca zamierza zatrudnić osobę ze znacznym lub częściowym stopniem niepełnosprawności.
 

więcej »
. . .
» BEZPŁATNE SZKOLENIA dodano 2009-07-28

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" informuje, że ruszyła rekrutacja na bezpłatne szkolenia we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, które odbędą się w sierpniu 2009.
 

więcej »
. . .
» DARMOWA KSIĘGOWOŚĆ DLA ORGANIZACJI I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH dodano 2009-07-27
 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług księgowych dla podmiotów ekonomii społecznej z Dolnego Śląska, które będą świadczone w Wałbrzychu. Pierwszeństwo mają organizacje pochodzące z obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 65 tys. mieszkańców.
więcej »
. . .
» KOMENTARZ POPON DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZFRON dodano 2009-07-27

W Dzienniku Ustaw nr 107 z dnia 7 lipca 2009 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

więcej »
. . .
» FIRMY MOGĄ SZKOLIĆ ZAMIAST ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW dodano 2009-07-24

Pół miliona euro pomocy na szkolenia będzie mogła otrzymać firma zagrożona z powodu kryzysu. Przedsiębiorstwo będzie mogło przeznaczyć wsparcie na zrealizowanie programu zwolnień monitorowanych. Tak zwane szkolenia otwarte, czyli adresowane do wielu przedsiębiorstw, będą bezpłatne.

więcej »
. . .
» UNIJNE DOTACJE dodano 2009-07-24
Unijne dotacje przyznaje się w miejscu zameldowania przedsiębiorcy lub zarejestrowania jego działalności. O pieniądze z UE na własny biznes można ubiegać się tam, gdzie zamierza się zarejestrować działalność gospodarczą, lub w miejscu stałego lub tymczasowego pobytu.
więcej »
. . .
» RYKOSZETEM W NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW dodano 2009-07-24
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyraża jednoznacznie negatywne stanowisko w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 7 lipca 2009 r. – w części dotyczącej wprowadzenia zakazu refundacji wydatków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

więcej »
. . .
» POMOC NA SPŁATĘ KREDYTU dodano 2009-07-24

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych.
 

więcej »
. . .
» PRAWA PACJENTÓW dodano 2009-07-23
Od 2010 roku postępowanie przed sądem lekarskim ma być jawne, a pacjent, który będzie tam dochodzić swoich praw, wystąpi jako strona postępowania, a nie tylko jako świadek.

więcej »
. . .
» ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-07-23
Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej może starać się o refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

więcej »
. . .
» WIĘCEJ OSÓB OTRZYMA 40 TYS. ZŁ NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY dodano 2009-07-22
Ponad 60 mln zł przeznaczą dodatkowo województwa na unijne granty na założenie firmy. Osoby, które miały dobry pomysł na biznes, ale nie otrzymały wsparcia, mają więc szanse na 40 tys. zł.


więcej »
. . .
» PIERWSZA NA ŚWIECIE OPERACJA OBUSTRONNEGO WSZCZEPIENIA IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO dodano 2009-07-21

Prof. Kazimierz Niemczyk, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, wykonał pierwszą na świecie operację obustronnego wszczepienia implantów ucha środkowego.
 

więcej »
. . .
» JAK FINANSOWAĆ INDYWIDUALNE PROGRAMY dodano 2009-07-21
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek przeznaczania co najmniej 15 proc. środków zakładowego funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji.

więcej »
. . .
» CORAZ WIĘCEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACUJE dodano 2009-07-20
Pracodawcy zatrudniają coraz więcej niepełnosprawnych, a PFRON dofinansowuje ich wynagrodzenia. W 2008 roku co piąty niepełnosprawny w wieku produkcyjnym miał pracę.
więcej »
. . .
» PIES PRZEWODNIK dodano 2009-07-20

Osoba niepełnosprawna może wreszcie wchodzić do banku, urzędu, szkoły czy restauracji z psem przewodnikiem oraz może skorzystać ze wszystkich środków transportu.

więcej »
. . .
» DARMOWE KOMPUTERY Z DOSTĘPEM DO INTERNETU NA OSIEM LAT! dodano 2009-07-17
Rusza kolejny nabór wniosków Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, który rozpoczął się 13 lipca, a zakończy 11 września.
więcej »
. . .
» UWAGA BEZROBOTNI! dodano 2009-07-17
Jeśli bezrobotny uzyska miesięcznie przychód wyższy niż 638 zł i zatai ten fakt, zostanie wykreślony z rejestru, zwróci z odsetkami zasiłek i może zostać skazany na trzy lata pozbawienia wolności za składanie fałszywych oświadczeń.

więcej »
. . .
» POPON SZKOLI dodano 2009-07-17

1. VAT po ostatniej nowelizacji ustawy - najczęstsze pytania (22 lipca,Wrocław/Odział Dolnośląski).
Oddział Dolnośląski Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt.: VAT po ostatniej nowelizacji ustawy - najczęstsze pytania, kontrowersje i wątpliwości.

więcej »
. . .
» 0,5 MLN EURO POMOCY NA CZAS KRYZYSU dodano 2009-07-17
Pomoc dla pracodawców dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego z ZFRON może zostać udzielona przedsiębiorcom na czas kryzysu w wysokości nie przekraczającej 500 tys. euro. Taką opinię wyraził podczas spotkania z Zarządem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.
więcej »
. . .
» WYSTARCZY OŚWIADCZENIE dodano 2009-07-16

Od 22 lipca zmienią się zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja dokonana rozporządzeniem zmieniającym z 17 czerwca 2009 r. dotyczy m.in. katalogu wydatków, zasad kwalifikacji wydatków do ponoszonych w ramach zasady de minimis o charakterze bezwzględnym i względnym, intensywności pomocy, dokumentacji składanej przy występowaniu o zaświadczenie o pomocy de minimis, a także sposobu wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

więcej »
. . .
» POPON APELUJE dodano 2009-07-16

POPON apeluje do Pełnomocnika: Nowelizacja szkodzi pracodawcom i pracownikom!
 

więcej »
. . .
» ROZWÓJ SPOŁECZNY OPŁACA SIĘ WSZYSTKIM! dodano 2009-07-15
Jakie szanse na rynku pracy - zwłaszcza w czasach kryzysu - mają osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub uzależnione? Jakie perspektywy realnego zatrudnienia mają oni przed sobą? Czy pozostaje im już tylko permanentna wegetacja na marginesie rynku pracy?

więcej »
. . .
» DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE SZKOLĄ SIĘ I INTEGRUJĄ dodano 2009-07-15
Kolejne kroki integrujące dolnośląskie spółdzielnie socjalne zostały poczynione. 7-8 lipca w Dusznikach Zdroju odbyło się dwudniowe spotkanie integracyjno-edukacyjne zarówno dla członków funkcjonujących spółdzielni socjalnych, jak i dla grup założycielskich z obszaru Dolnego Śląska.
więcej »
. . .
» KŁOPOTY Z UZYSKANIEM REFUNDACJI dodano 2009-07-14
Niebawem wejdą w życie kolejne przepisy dające możliwość uzyskania z PFRON zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Tymczasem firmy mają problemy z tymi, które już obowiązują.
więcej »
. . .
» APEL DO POŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-07-14

POPON: Apel do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy.

więcej »
. . .
» ZWROT KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM dodano 2009-07-13
Minister Pracy podpisała rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem.

więcej »
. . .
» PIENIĄDZE NA SZKOLENIA dodano 2009-07-13
Pracownicy, którzy ukończyli 45 lat, nie ubiegają się w urzędach pracy o pieniądze na szkolenia, mimo że mogą otrzymać prawie 10 tys. zł.

więcej »
. . .
» PFRON INFORMUJE dodano 2009-07-10
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 42) w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, osoba niepełnosprawną prowadząca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
więcej »
. . .
» WYNIKI KONKURSU dodano 2009-07-10
Wyniki wojewódzkiego etapu Konkurus "SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" Oddział Dolnosląski PFRON
więcej »
. . .
» WERYFIKACJA ZAKOŃCZONA dodano 2009-07-09
Zakończenie weryfikacji formalnej odwołań od negatywnej oceny wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)
więcej »
. . .
» ELEKTRONICZNE WNIOSKI dodano 2009-07-09
Elektroniczna forma składania wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.
więcej »
. . .
» PFRON WYJAŚNIA dodano 2009-07-08
Wyjaśnienia do ogłoszonego przez PFRON w dniu 30 kwietnia 2009 r. trzeciego konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej (...)
więcej »
. . .
» WIĘCEJ PRACUJE dodano 2009-07-08
Rośnie liczba pracujących osób niepełnosprawnych. 
- Pracodawcy zatrudniają coraz więcej niepełnosprawnych dzięki dofinansowaniu ich wynagrodzeń z PFRON - informuje fundusz.
więcej »
. . .
» PRZERWA W SYSTEMIE dodano 2009-07-07
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 07.07.2009 r. (wtorek) od godziny 00:01 do dnia 08.07.2009 r. (środa) do godziny 8:00 system SODIR będzie niedostępny.
więcej »
. . .
» UNIJNE MIKROPOŻYCZKI dodano 2009-07-07
Dopiero w przyszłym roku ruszą unijne mikrokredyty dla najmniejszych firm lub osób, które straciły pracę i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jedna firma będzie mogła dostać do 25 tys. euro - informuje "Gazeta Prawna".
więcej »
. . .
» PRACODAWCA MUSI INFORMOWAĆ dodano 2009-07-06
Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków w zakresie udzielania informacji pracownikom. Wśród nich wymienić można obowiązek informowania o ryzyku zawodowym, tajemnicy, warunkach pracy, treści regulaminu pracy, równym traktowaniu w zatrudnieniu, przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę - pisze "Gazeta Prawna".
więcej »
. . .
» WIĘCEJ UPRAWNIONYCH dodano 2009-07-03
Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zawodowych (opublikowane w Dzienniku Ustaw). Prace nad nim trwały do ostatniej chwili, więc wielu zainteresowanych dopiero teraz pozna ich ostateczny kształt - informuje "Rzeczpospolita".
więcej »
. . .
» RENTA ZA ZDROWIE dodano 2009-07-03
Przybędzie uprawnionych do renty z ZUS za utratę zdrowia w pracy. Rząd w ostatniej chwili przygotował nowe przepisy, które ułatwią dochodzenie świadczeń za choroby zawodowe - informuje dziennik "Reczpospolita".
więcej »
. . .
» CO ZE ŚRODKAMIi ZFRON? dodano 2009-07-02
- Pracodawca, który utracił status zakładu chronionej, wykorzystuje środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na takich samych zasadach jak pracodawcy mający taki status - wyjaśnia na łamach Gazety Prawnej Małgorzata Tylewicz, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» POMOC DLA PRACODAWCÓW dodano 2009-07-02
3 lipca 2009 ROKU odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PFRON i Ministerstwa Pracy, w sprawie stosowania przepisów dotyczących refundacji dodatkowych kosztów na podstawie art. 32 ustawy o rehabilitacji. Wezmą w nim udział przedstawiciele m.in. Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» SZKOLENIE DLA ZAZ dodano 2009-07-01
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na szkolenie: "Tworzenie i funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej", które odbędzie się w terminie 30 czerwca - 2 lipca 2009 we Wrocławiu. Zajęcia są skierowane do pracowników i wolontariuszy dolnośląskich organizacji pozarządowych działających na polu aktywnej integracji. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Nie zwracają kosztów podróży.
więcej »
. . .
» GIEŁDA PRACY WE WROCŁAWIU dodano 2009-07-01
Dolnośląski Oddział Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia na Giełdę Pracy, która odbędzie się 1 lipca 2009 (środa), w godzinach 10.00 - 14.00 we Wrocławiu.
więcej »
. . .
» KOLONIA JĘZYKOWA dodano 2009-06-30
Stowarzyszenie Pro Publico Bono informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na kolonii językowej (angielski), która odbędzie się w okresie 26 lipca - 9 sierpnia 2009 w Pobierowie. Organizatorzy zapraszają dzieci z całego województwa, a zwłaszcza z Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry i Nowej Rudy (ze względu na dofinansowanie). Kolonia jest dotowana.
Kolonia prowadzona przed doświadczonych wychowawców i lektorów.
Wszystkie atrakcje dla dzieci i koszty transportu są w cenie.
Szczegóły na naszej stronie http://www.propublicobono.org
więcej »
. . .
» NOWOCZESNY PRZEDSIĘBIORCA dodano 2009-06-30
Centrum Integracji Społecznej zaprasza na bezpłatną sesję seminaryjno-szkoleniową: "Nowczesny przedsiębiorca", która odbędzie się 30 czerwca 2009 we Wrocławiu.

więcej »
. . .
» WŁASNA FIRMA dodano 2009-06-29
Jak sfinansować rozpoczęcie działalność gospodarczej w kryzysie?
Jeśli zostałeś zwolniony, a poszukiwania nowej pracy spaliły na panewce? Zastanów się nad własnym biznesem. Pomocne w sfinansowaniu działalności gospodarczej są rozmaite unijne Programy Operacyjne oraz Urzędy Pracy.

więcej »
. . .
» SZKOLENIE DLA ASYSTENTÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-06-29
Fundacja „Normalna Przyszłość” ogłasza nabór uczestników na szkolenie dla asystentów osób niepełnosprawnych. Szkolenie obejmuje 90 godzin zajęć i odbędzie się w sierpniu 2009 w Warszawie.
więcej »
. . .
» KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA dodano 2009-06-26
Towarzystwo Rozwoju Intelektualnego Torin zaprasza na szkolenie "Gimnastyka Mózgu" wg Paula Dennisona I i II stopień, które odbędzie się w dniach 5 - 6 i 12 - 13 września 2009 we Wrocławiu.
więcej »
. . .
» SZKOLENIE: ARTETERAPIA dodano 2009-06-26
Towarzystwo Rozwoju Intelektualnego Torin zaprasza na szkolenie z arteterapii, które odbędzie się w dniach 25 - 27 września 2009 we Wrocławiu. Koszt szkolenia: 350,00 zł. Proponowane techniki i metody zorientowane są na proces rozwoju osobistego i wykorzystanie w procesie edukacji szkolnej, pozaszkolnej, terapeutycznej, również z osobami niepełnosprawnymi.
więcej »
. . .
» GRANTY DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH dodano 2009-06-25
Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności spółdzielni socjalnych z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
więcej »
. . .
» PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II dodano 2009-06-25
330 mln zł od PFRON dla samorządów i organizacji pozarządowych.
Do 15 lipca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie przyjmował wnioski do Programu wyrównywania różnic między regionami II.
więcej »
. . .
» "WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE" dodano 2009-06-24
To nowy projekt, do którego w czerwcu przystąpiła Gmina Wałbrzych.
więcej »
. . .
» ŁATWIEJ NIEWIDOMYM dodano 2009-06-23
Od 19 czerwca tego roku osoba niepełnosprawna może wejść z psem przewodnikiem do banku, urzędu, szkoły czy restauracji, a zarządcy obiektów użyteczności publicznej lub środków transportu publicznego nie mogą zakazywać tym osobom wstępu wraz z psem asystującym.
więcej »
. . .
» UCZEŃ NA WSI dodano 2009-06-23

Zmiany w Procedurach realizacji pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".  

więcej »
. . .
» KONIEC WERYFIKACJI dodano 2009-06-23
Zakończenie weryfikacji formalnej odwołań od negatywnej oceny wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)
więcej »
. . .
» MINIATURA DLA NIEWIDOMYCH dodano 2009-06-23
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnoprawnych zaprasza na odsłonięcie miniatury wrocławskiej Katedry p.w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, dostępnej dla osób niewidomych i niedowidzących. Jest to kolejny element kampanii „Wrocław bez barier”. Ma ona na celu aktywizacje osób niepełnosprawnych, a także łamanie negatywnego stereotypu na temat w-skersów.
więcej »
. . .
» POPON KRYTYKUJE dodano 2009-06-22
Informacja w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
więcej »
. . .
» PROJEKT FENIKS – REKRUTACJA 2009 dodano 2009-06-22
Jeżeli jesteś osobom niepełnosprawną, bezrobotną lub wychowankiem rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo - wychowawczej z powiatu wałbrzyskiego i ukończyłeś 15 a nie skończyłeś 64 lat oraz korzystasz z pomocy społecznej lub nie pracujesz, zgłoś się do PCPR w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 9, pokój nr 21 tel./fax 074 66 66 337, aby wziąć udział Projekcie Systemowym PO KL EFS „FENIKS”.
więcej »
. . .
» „TRENER PRACY - ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-06-19
Tylko pięć ośrodków w kraju uczestniczy w pilotażowym programie zatytułowanym „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”, który  finansowanym jest przez PFRON.
więcej »
. . .
» WARSZTATY "WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" dodano 2009-06-19
23 czerwca (wtorek), w wałbrzyskim Ratuszu odbędą się warsztaty pod nazwą "Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", które skierowane są do instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i marginalizacji społecznej.
więcej »
. . .
» KOŃCZY SIĘ PROGRAM dodano 2009-06-17
Tylko do dnia 30 czerwca 2009 r. Oddziały PFRON będą przyjmować wnioski w ramach realizacji programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”.
więcej »
. . .
» WÓZKI DLA WAŁBRZYSZAN dodano 2009-06-17
25 niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha otrzyma za darmo wózek inwalidzki.
więcej »
. . .
» GIEŁDA PRACY W POZNANIU dodano 2009-06-15
Wielkopolski Oddział Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia, na Giełdę Pracy, która odbędzie się 16 czerwca 2009r. (wtorek) w godzinach 10.00 - 12.30, w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego POPON, ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań.
więcej »
. . .
» JAKIE TO PIENIĄDZE? dodano 2009-06-04
W  2008 roku polskie firmy zapłaciły 3,5 miliarda złotych karnych składek do PFRON, za nierealizowanie wymogu zatrudniania co najmniej 6 procent niepełnosprawnych w ramach etatowych pracowników.

(bea)
więcej »
. . .
» BIURO INFORMACJI, PROMOCJI I ZATRUDNIENIA dodano 2009-06-04
Ruszyło biuro Informacji, Promocji i Zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej, które działa w ramach projektu „Ekonomia Społeczna - szansą na rozwój Dolnego Śląska – kampania informacyjno-promocyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2. Projekt realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej.


więcej »
. . .
» EKONOMIA SPOŁECZNA SZANSĄ NA ROZWÓJ dodano 2009-06-04
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zapraszają organizacje pozarządowe, organizacje przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu lokalnego i wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną na spotkanie informacyjne: „Ekonomia społeczna szansą na rozwój Świdnicy”.

więcej »
. . .
» MOŻNA SIĘ SZKOLIĆ dodano 2009-06-04
Centrum Integracji Społecznej zaprasza osoby zamieszkujące we Wrocławiu, które chcą zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą/ spółdzielnię socjalną, na bezpłatne szkolenia, które rozpoczną się w lipcu 2009 we Wrocławiu.

więcej »
. . .
» FIRMY SZUKAJĄ NIEPEŁNOSPRAWNYCH dodano 2009-06-04
Aby uzyskać dodatkowe pieniądze z PFRON, zakłady pracy chronionej planują zwolnienia pełnosprawnych pracowników. Chodzi o to, że stanąć w kolejce do 100 mln zł na refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnych mogą jedynie te zakłady pracy chronionej, w których co najmniej połowa pracowników ma orzeczenie o niepełnosprawności.
więcej »
. . .
» DZIEŃ GODNOŚCI dodano 2009-05-25
Program "Dnia godności osób niepełnosparwnych" termin: 27.05.2009r. godz. 11:00 na terenie Parku Zdrojowego w Szczawnie Zdroju.
więcej »
. . .
» ZAKAZ DYSKRYMINACJI dodano 2009-05-25
Prawdopodobnie zwiększy się zakres zadań i kompetencji pełnomocnika do spraw równego traktowania. Rząd chce, by pełnomocnik do spraw równego traktowania reprezentował także osoby niepełnosprawne, które są dyskryminowane w róznych obszarach życia społecznego.
więcej »
. . .
» PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZFRON dodano 2009-05-25
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 6 maja 2009 r.). Proponowana zmiana dotyczy szkoleń finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron).
więcej »
. . .CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POKL Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"
hosting www.hb.pl